ro    en 
start
Parteneri - Parteneri si Actionari
Loading
 • Fonduri de Garantare 
  • FRC are ca principali parteneri fondurile de garantare din România și colaborează cu acestea pentru realizarea principalului său obiect de activitate, contragarantarea. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM din București (FNGCIMM – www.fngcimm.ro) este, în acest moment, cel mai important partener al FRC, alături de filialele sale de la Craiova, Sfântu Gheorghe și Focșani.

 

 • Asociatia Europeana a institutiilor de Garantare (AECM) – www.aecm.eu
  • FRC este membru cu drepturi depline în cadrul acestei organizații din anul 2010, iar activitatea sa în cadrul grupurilor de lucru și seminariilor profesionale vizează schimbul de bune practici, formarea profesională și integrarea în ecosistemul european al instrumentelor financiare, în strânsă legătură cu derularea programelor Uniunii Europene.

 

 • Ministerul Finantelor Publice 
  www.mfinante.ro 

  Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice. 

 

 • Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
  www.imm.gov.ro

  Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist, mediul de afaceri si antreprenoriatului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.In anul 2017, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a demarat Programul Start-Up Nation care sprijina infiintarea si dezvoltarea sectorului antreprenorial prin acordarea unor granturi pentru implementarea planurilor de afaceri depuse de potentialii beneficiari care vor sa inceapa o activitate in domeniul industriilor creative, serviciilor sau comertului. Partenerii institutionali sunt : FNGCIMM, FRC si urmatoarele banci – BCR, CEC, Banca Transilvania. • Fundatia Post - Privatizare (FPP)
  www.postprivatizare.ro

  Fundatia Post Privatizare (FPP) este o institutie administrata in comun de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, constituita ca persoana juridica romana, apolitica si non-profit, avand drept scop sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) cu capital majoritar privat din Romania, in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat.

 

 • Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP)
  www.cnp.ro


  Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a Romaniei pe termen scurt, mediu si lung, in corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia nationala si cea mondiala;

  In domeniul legislativ, al ajutoarelor de stat si al parteneriatului public-privat CNSP participa la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare, efectueaza analize cu privire la stadiul indeplinirii prevederilor acestuia si propune masuri pentru atingerea obiectivelor asumate;