ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

COMUNICARE


Fondul Român de Contragarantare va acorda garanții în programe de finanțare

a companiilor românești pentru susținerea inovațiilor și exporturilor,

precum și pentru  investiții generatoare de creștere economică

 

București, 23 martie 2022 - Conducerea Fondului Român de Contragarantare S.A. (FRC), Directoratul și Consiliul de Supraveghere, a mobilizat competențele de care dispune societatea și a dat startul echipelor interne pentru pregătirea implementării programelor naționale adoptate în regim de urgență și care facilitează accesul la finanțare a mediului de afaceri din România.

 

FRC, în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor, va acorda garanții în numele și contul statului român în cadrul programelor naționale Innovation, IMM Construct, IMM Prod, Rural Invest, aprobate prin Ordonanța de urgență nr.24/16.03.2022. Aceste garanții sunt alocate pentru credite bancare necesare susținerii IMM-urilor care activează în industria exportatoare, nepoluantă, sunt purtătoare de invenții și inovații și/sau implementează investiții generatoare de creștere economică durabilă și vor fi implementate sub forma de scheme de ajutor de stat. Aceste programe adoptate reprezintă un răspuns la situația de criză pandemică prelungită în care susținerea sectorului IMM reprezintă o prioritate, fiind necesară intervenția de urgență pentru stimularea economiei.

 

Programele de finanțare adoptate sunt rezultatul consultărilor organizate cu instituțiile financiar-bancare, reprezentanţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, antreprenori, fermierilor, etc., beneficiile acestora înscriindu-se direcțiilor de acțiune susținute de Comisia Europeană: creșterea rezistenței mediului de afaceri la crize, digitalizarea și dezvoltarea sustenabilă a activității acestora, îndeosebi vizând îmbunătățirea eficienței energetice prin investiții în domeniul energiilor regenerabile.

 


Despre FRC : Fondul Român de Contragaratare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondență în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susținerea sectorului antreprenorial/ IMM din România, societarea având ca parteneri atât fondurile de garantare, cât și instituțiile financiar-bancare.

Contact:Tel:+40726.135.702;Fax :+40371.600.361; email :office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro

 
Pornind de la realitatea consacrată de faptul că IMM-urile sunt principalul factor al dezvoltării economice și al creării de noi locuri de muncă, statul român recunoaște că sectorul IMM este un domeniu de interes strategic , iar accesul la finanțare reprezintă una din pârghiile majore în dezvoltarea și consolidarea acestuia.

 

In acest context și din această perspectivă, Fondul Român de Contragarantare (FRC) a fost înființat la data de 09.12.2009 cu scopul susținerii accesului la finanțare a IMM-urilor, în temeiul OUG nr. 23/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009. Astfel, FRC este o instituție financiară specializată, având un capital de 400 mil.lei, fiind organizată ca societate comercială administrată în sistem dualist și care are ca acționari statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice (68%) și Fundația Post-Privatizare (32%).

 

Obiectul principal de activitate al FRC este acordarea de contragaranții la garanțiile oferite de fondurile de garantare împrumuturilor obținute de IMM-uri de la instituțiile de credit din România.

 

De asemenea, începând cu anul 2018, FRC acordă garanții în nume și cont stat în cadrul programului guvernamental Investește în tine. Beneficiarii acestor garanții sunt persoane fizice care aleg să investească în propria educație, sănătate, cultură, sport și/sau spațiu construit

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 

 

acrobat OUG 50 din 2018 privind implementarea Programului guvernamental Investește în tine


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.