ro    en 
start
Declaratii de avere si interese
Loading

Directoratul FRC

Directoratul este numit de Consiliul de Supraveghere, gestionează activitatea curentă a Companiei şi monitorizează activitatea departamentelor operaționale și funcționale din cadrul FRC, în conformitate cu prevederile legale, a Actului Constitutiv al Companiei, regulamentului intern şi procedurilor, precum şi hotărârilor Consiliului de Supraveghere.

Directoratul aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, deciziile Consiliului de Supraveghere, precum şi propriile decizii, implementând totodată şi procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

Directoratul este organul corporativ care conduce societatea şi o reprezintă in fata terților. De asemenea, directoratul aprobă strategia și programul de activitate al companiei, împreună cu Consiliul de Supraveghere şi discută periodic despre stadiul implementarii acestora.

Directoratul furnizează periodic Consiliului de Supraveghere raportări cu privire la aspectele relevante ale desfăşurării activităţii, inclusiv o evaluare a direcțiilor strategice aprobate la nivelul societății, astfel încât să asigure - cu informații obiective și propuneri adecvate – luarea de decizii de către acționari.

În prezent, Directoratul FRC este compus din urmatorii trei membri: 

 

  • Bogdan Nicolae GLĂVAN Președinte al Directoratului – Conform Contract de mandat nr.31/17.03.2020

 

  • Flavia ANGHEL - Membru al Directoratului – Conform Contract de mandat nr.32/17.03.2020

 


Contacte Directorat FRC: