ro    en 
start
Transparenta
Loading
Adunarea Generala a Actionarilor
 

Capitalul social al FRC, subscris și integral vărsat de acționari, este de 400 milioane lei, fiind împărțit într-un număr de 4.000.000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. Capitalul social este constituit prin aportul în numerar al celor doi acţionari ai Fondului, după cum urmează:

  1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, aport în numerar în valoare de 272 milioane lei, corespunzător unui număr de 2.720.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 68% din capitalul social;
  2. Fundația Post - Privatizare, aport în numerar în valoare de 128 milioane lei, corespunzător unui număr de 1.280.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 32% din capitalul social.

Sedinte AGA - anul 2022 


Sedinte AGA - anul 2021
 
 
 
Sedinte AGA - anul 2020
 
 
Directia Guvernanta si Relatii Clienti - Director  Elena Tudor-Barcau
telefon: 0726.135.702; fax: 0371.609.420
e-mail: secretariat@contragarantare.ro 


        
 
Consiliul de Supraveghere - Componența,  Decizii si Rapoarte:
 


Directoratul FRC - Componenta si Rapoarte