ro    en 
start
aecm
Loading

 

 Dialogul si relatia FRC cu mediul asociativ profesional sunt realizate din anul 2010 in cadrul Asociatiei Europene a Fondurilor de Garantare (AECM), societatea fiind membra cu drepturi depline din anul 2010. Activitatea desfasurata in grupurile de lucru și seminariile tematice (instrumente financiare, ajutor de stat, statistica si impact, digitalizare, etc.) vizează schimbul de bune practici, sustine formarea profesională de specialitate și asigura conectarea cu sistemul european al institutiilor de profil, în strânsă legătură cu alte organizatii reprezentative la nivel european, cu structurile Uniunii Europe si cu derularea programelor implementate de catre Comisia Europeana.