ro    en 
start
Contact - Directoratul
Loading

Directoratul FRC

Directoratul este numit de Consiliul de Supraveghere, gestionează activitatea curentă a Companiei şi monitorizează activitatea departamentelor operaționale și funcționale din cadrul FRC, în conformitate cu prevederile legale, a Actului Constitutiv al Companiei, regulamentului intern şi procedurilor, precum şi hotărârilor Consiliului de Supraveghere.

Directoratul aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, deciziile Consiliului de Supraveghere, precum şi propriile decizii, implementând totodată şi procedurile interne în conformitate cu prevederile legale.

Directoratul este organul corporativ care conduce societatea şi o reprezintă in fata terților. De asemenea, directoratul aprobă strategia și programul de activitate al companiei, împreună cu Consiliul de Supraveghere şi discută periodic despre stadiul implementarii acestora.

Directoratul furnizează periodic Consiliului de Supraveghere raportări cu privire la aspectele relevante ale desfăşurării activităţii, inclusiv o evaluare a direcțiilor strategice aprobate la nivelul societății, astfel încât să asigure - cu informații obiective și propuneri adecvate – luarea de decizii de către acționari.

Directoratul FRC este compus din urmatorii trei membri: 


Stere FARMACHE  Vizualizare Curriculum vitae

 • Președinte al Directoratului

Stere Farmache a urmat cursurile Facultății de Finanțe – Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din București, a absolvit în anul 1980, iar în 2011 și-a luat doctoratul în Management. A lucrat ca economist la Combinatul Siderurgic Călărași și la întreprinderea Tehnometal până în 1987 când  intră în echipa Ministerului de Finanțe unde, timp de aproape 10 ani, își formează o carieră administrativă solidă și parcurge un traseu profesional în care adaugă competențe legate atât de bugetele locale, cât și privind valori mobiliare, piață de capital, asigurare și reasigurare.

Între 1991 – 1992 urmează cursurile post-universitare pentru înalți funcționari la Institut Régional d’Administration din Metz – Franța, iar din anul 1995 înființează și devine primul CEO al Bursei de Valori din București (BVB), instituție pe care o conduce până în anul 2009. În perioada 2007 – 2016 este membru al Consiliului de Administrație al BVB, iar timp de 6 ani a ocupat poziția de Președinte al acestuia. Piața de capital este un domeniu de care și-a legat numele în România și care i-a oferit satisfacții profesionale și ocazia de a performa în posturile ocupate la Depozitarul Central SA, respectiv Alpha Bank și Alpha Finance Romania unde a ocupat poziții de Vicepreședinte în perioada 2006 – 2010, respectiv Prim-Vicepreședinte, membru CA și Președinte CA al Alpha Finance Romania. 

- Contract de mandat Nr.CS 38/30.08.2019 cu incepere din data de 1.09.2019 pana la data desemnarii unui nou membru al Directoratului, in conformitate cu OUG 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la max.6luniCarmen RADU - Vizualizare Curriculum vitae

 • Membru al Directoratului

Carmen Radu a absolvit Economia Industriei, Transporturilor și Construcțiilor din cadrul ASE București în anul 1985, luându-și doctoratul în economie în anul 2010.  Și-a început cariera ca economist și, începând cu anul 1996, cea mai mai mare parte a activității și-a desfășurat-o în cadrul Ministerului de Finanțe, atât la nivelul administrației fiscale locale, cât și la nivel central, unde a ocupat postul de director general adjunct în domeniul colectării de creanțe bugetare la nivel național. A condus, în calitate de șef de proiect, grupul de lucru mixt româno-german care a elaborat și implementat prima lege din România privind impozitul de venitul global. 

Cariera și-a construit-o pe baze profesionale solide, îmbunătățindu-și continuu competențele de management în administrație prin cursurile postuniversitare de la SNSPA, precum și pe cele de consultanță, contabilitate și audit prin obținerea certificărilor și acreditărilor Camerelor Consultanților Fiscali, Auditorilor și Corpului Experților Contabili din România. Aceste formări i-au permis să își dezvolte abilitățile analitice și de sinteză, să aprofundeze cunoștințele manageriale specifice și de gestiune a afacerilor. 

Din anul 2012 este Președinte al Comisiei de Auditori Statutari din cadrul Camerei Consultanților Fiscali din România. Din 2005-2009 a ocupat postul de Președinte Eximbank, fiind a doua femeie din industria financiar-bancară românească care a îndeplinit un astfel de mandat, cu rezultate notabile : capitalizarea băncii (de 10 ori capitalul inițial), diversificarea portofoliului de produse și servicii prin introducerea unora inovative la momentul respectiv, înființarea unei societăți de asigurare proprii, etc. Competențele dobândite în domeniul bancar și al asigurărilor specifice au recomandat-o pentru o altă poziție formatoare din punct de vedere profesional – Director economic în cadrul Autorității de Supraveghere Fiscală. 

– Contract de mandat Nr.CS 39/30.08.2019 cu incepere din data de 1.09.2019 pana la data desemnarii unui nou membru al Directoratului, in conformitate cu OUG 109/2011, dar nu mai mult de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la max.6luni

 

Andreia Magdalena SURCEL 

 - Vizualizare Curriculum vitae

 • Membru al Directoratului

Andreia Magdalena Surcel este absolventă a ASE București, Facultatea de Management din anul 1997 și, în prezent, are 20 ani de experiență în sistemul financiar-bancar. A debutat în carieră în echipa Băncii Agricole, după care a ocupat diverse poziți în alte instituții de credit, precum BRD-Grup Societe Generale, Citi Bank și Alpha Bank Romania, acumulând cunoștințe și dobândind competențe profesionale și experiență managerială. Astfel, a îndeplinit rolul de Șef Serviciu Credite Mari Corporații în cadrul BRD Grup Societe Generale, Director Coordonator la Alpha Bank, Șef Credite – Direcția Risc în Centrala Citi Bank România. S-a specializat, în perioada martie 2006 – noiembrie 2007 în Management Financiar, urmând programul MBA la City University Bellevue Seattle-Washington, apostilat de Guvernatorul Statului Washington – GPA.

Din 2014 este angajată a Fondului Român de Contragarantare și din 2015 a ocupat funcția de Director Direcția Managementul Riscurilor. Din 19 octombrie 2017 este numita provizoriu membru al Directoratului FRC, de către Consiliul de Supraveghere.

Fiecare poziție a însemnat acumularea de noi abilități, expertiză financiar-bancară și atingerea unor rezultate deosebite, ca urmare a aplicării principiilor de management al performanței și aderării la viziunea strategică a organizațiilor în care a activat și activează. S-a implicat în  elaborarea și implementarea planurilor de afaceri, dezvoltarea și evaluarea performanței propriilor colaboratori, urmărind cu consecvență sustenabilitatea economico-financiară a instituțiilor financiar-bancare.

Este adeptă a înțelegerii misiunii-viziunii companiei, a împărtășirii obiectivelor pe care aceasta iși propune sa le atingă, prin definirea corectă și realistă a strategiei acesteia, urmată de definirea unor planuri de acțiune coerente, atent selectate și procedurate.

  – Act aditional Nr.1 la Contractul de mandat nr.CS 27/18.06.2019, prelungit cu 2 luni, pana la data de 19.12.2019, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

 


Contacte Directorat FRC: 

 • Presedinte - Stere Farmache
  telefon: 0371.502.592, 0371.502.593, 0371.502.594 sau 0371.502.595
  e-mail: stere.farmache@contragarantare.ro 
 • Membru - Carmen Radu
  telefon: 0371.502.592, 0371.502.593, 0371.502.594 sau 0371.502.595
  e-mail: carmen.radu@contragarantare.ro
 • Membru - Andreia Magdalena Surcel
  telefon: 0371.502.592, 0371.502.593, 0371.502.594 sau 0371.502.595
  e-mail: andreea.surcel@contragarantare.ro
 • Secretariat Directorat 
  telefon: 0371.502.592, 0371.502.593, 0371.502.594 sau 0371.502.595
  fax: 0371.600.361
  e-mail: office@contragarantare.ro, secretariat@contragarantare.ro