ro    en 
start
Cine suntem? - Misiune
Loading


Misiunea Fondului Român de Contragarantare (FRC) este aceea de a facilita accesul la fnanțare a antreprenorilor prin acordarea de contragaranții la garanţiile pentru credite şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) de la instituţiile de credit şi/sau alte instituţii financiare nebancare. Demersul şi, mai ales, exigența asigurării continuităţii şi consolidării FRC în perioada post-criză .

       

Îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM se realizează prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare şi, prin aceasta, se asigură inclusiv sprijin în funcţionarea sustenabilă a pieţei financiar-bancare din România. Prin activitatea sa, FRC asigură sporirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în procesul de finanțare a antreprenorilor români, contribuie la dezvoltarea sectorului IMM şi a mediului de afaceri, în general, cu implicaţii directe asupra păstrării locurilor de muncă, creşterea producţiei şi serviciilor, absorbţiei fondurilor europene și susținerea procesului de creştere economică.

 

Incepând din 2017, FRC este – de asemenea - partener instituțional în programe guvernamentale precum Start-Up Nation, Investește în tine.

Start-Up Nation se derulează în beneficiul antreprenorilor debutanți (contragaranțiile se acordă în baza unor scheme de ajutor de minimis), iar cel de-al doilea încurajând creditarea tinerilor care aleg să investească în propria educație, sănătate, cultură și/sau spațiu construit.