ro    en 
start
Cine suntem? - Misiune
Loading

Misiunea Fondului Român de Contragarantare constă în contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare pentru creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) de la instituţiile de credit şi alte instituţii financiare nebancare.        

 

Îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM, prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare şi, prin aceasta, sprijinirea funcţionării sustenabile a pieţei financiar-bancare din Româniaeste componenta majoră care determină coordonatele viziunii strategice a FRC. Prin activitatea instituțională se asigură sporirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în soliditatea şi solvabilitatea fondurilor de garantare precum şi, în general, a pieţei financiare în procesul de dezvoltare a sectorului IMM şi a mediului de afaceri, cu implicaţii directe asupra păstrării locurilor de muncă, creşterea producţiei şi serviciilor, absorbţiei fondurilor europene și susținerea procesului de creştere economică.

 

FRC a fost înfiinţat în anul 2009, ca instrument de suport al dezvoltării accesului IMM la finanţare și ca măsură de sprijin destinată acestui sector în perioada de criză economico-financiară. Presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe la care sunt supuse IMM, necesitatea susţinerii creşterii economice, menţinerii locurilor de muncă şi creării altora noi, precum şi nevoia adoptării de măsuri eficiente de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor structurale, au constituit cadrul și motivaţia uneia dintre măsurile luate la nivel de politică publică pentru facilitarea accesului la finanțare, prin înfiinţarea corespunzătoare a FRC – în cel puţin egală măsură, această conjunctură de factori constituie şi azi realităţi evidente care susţin demersul şi, mai ales, exigența asigurării continuităţii şi consolidării lui.