ro    en 
start
Cine suntem? - Viziune
Loading

Componenta majora care determina coordonatele viziunii Fondului Roman de Contragarantare este îmbunătățirea accesului la finanțare a IMM, prin preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare.

 

Mecanismul de garantare-contragarantare contribuie la funcționarea sustenabilă a pietei financiar – bancare, iar prin activitatea sa, FRC asigură sporirea încrederii băncilor și a altor categorii de finanțatori în soliditatea și solvabilitatea fondurilor de garantare, în procesul de  dezvoltare a sectorului IMM și a mediului de afaceri, cu implicații directe asupra :

- menținerii și/sau creșterii locurilor de muncă

- creșterea numărului antreprenorilor/ IMM-urilor

- absorbția fondurilor europene

- creșterii veniturilor statului (print axe, impozite, etc.)

 

Efectul în ecomonie al funcționării FRC în primii 10 ani de activitate este ilustrat în schema de mai jos :