ro    en 
start
Avantaje - Pentru fondurile de garantare
Loading
  • Creste capacitatea de garantare a acestora si diminueaza costul cu provizioanele
  • Intareste increderea bancilor si a altor categorii de finantatori in soliditatea si solvabilitatea fondurilor de garantare,

  • Intregeste cadrul institutional al sistemului de garantare a creditelor pentru IMM,

  • Stimuleaza dezvoltarea unor produse de garantare noi si inovative pentru capitalul de risc, finanțari oferite de investitori privati de succes (business angels),scheme de microcreditare etc.,

  • Imbunatateste cooperarea cu institutiile financiare – banci si institutii financiare nebancare, precum si cu autoritati si structuri publice reprezentative,

  • Creste capacitatea de sustinere a mediului de afaceri si relansarea economica
  • Diminueaza expunerea maxima pe debitor/grup, prin corelare cu conditiile impuse de schemele de contragarantare,

  • Contragarantia este o garantie speciala, determinata si platibila la cerere.