ro    en 
start
Ce este contragarantia?
Loading

Abordată din perspectiva politicilor publice, contragaranţia se constituie într-un instrument financiar modern, pe deplin consacrat la nivel european, fiind totodată o modalitate prin care Statul susţine accesul la finanţare al IMM, fără transfer efectiv de fonduri de la bugetul public, cu impact major asupra calităţii portofoliilor de credite ale sistemului bancar şi ale garantorilor, unicul mecanism care asigură reducerea costurilor finanţării respectând in totalitate cerinţele acquis-ului  comunitar în domeniul ajutorului de stat.

 

Contragaranţia este o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată acordată de FRC la solicitarea fondului de garantare şi în interesul beneficiarului final - IMM.

 

În condițiile unei expunerii a fondurilor de garantare pentru IMM relativ redusă ca dimensiune în comparație cu cele din celelalte țări europene, FRC contribuie vizibil la valorificarea acestui potențial prin creșterea permanentă a capacității fondurilor de garantare de a-și mări expunerea,  pe măsură ce o pondere tot mai mare din portofoliul acestora este protejat la risc prin contragarantare, cu efecte majore asupra îmbunătăţirii calităţii portofoliului garantat, reducerea costului finanţării pentru IMM, consolidarea competitivă şi a locurilor de muncă în economie. Acest instrument are un impact major asupra calităţii portofoliilor de credite ale sistemului bancar și ale garantorilor pentru IMM, fiind mecanismul prin care se asigură reducerea costurilor finanţării, prin respectarea reglementărilor comunitare specifice.


Ajutorul sub formă de contragaranţie reprezintă sprijinul acordat de FRC IMM, prin preluarea unei părţi din riscul aferent acestuia la acordarea de garanţii de către fondurile de garantare, exprimat ca echivalent subvenţie brută a contragaranţiei.