ro    en 
start
Conditiile de acordare
Loading

CONDITII DE ACORDARE A CONTRAGARANŢIILOR


1. Contragaranţiile se acordă doar pentru finanţările noi şi prelungirile finanţărilor care au fost contragarantate.

 

2. Nu se acordă contragaranţii pentru:

a)    garanții aferente unor preluări de credite acordate altor întreprinderi;

b)    garanții care înlocuiesc sau acoperă deprecierea de valoare a garanțiilor reale accesorii finanțării.


3. Procentul maxim de contragarantare este de 80%.


4. Durata maximă a contragaranţiei este de 10 ani, iar cea minimă de 3 luni.


5.  Suma maximă contragarantată este de:

 

Activități non agricole

Agricultura primară

Durata contragaranţiei max. 5 ani

Durata contragaranţiei max. 10 ani

 

- 1.200.000 EUR per întreprindere unică, cu excepţia întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri cărora li se aplica plafonul de 600.000 EUR

- 750.000 EUR per întreprindere unica, respectiv 375.000 EUR pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri

 

 

 

112. 500 EUR per întreprindere unică

O întreprindere unică poate beneficia de una sau mai multe contragaranții, cu încadrarea în valoarea expunerii maxime de 1.500.000 EUR per întreprindere unică. În cadrul acesteia, în eventualitatea în care printre entitățile ce definesc întreprinderea unică există și întreprinderi care activează în sectorul transportului rutier, expunerea cumulată a acestora nu va depăși 750.000 EUR conform schemei în vigoare.