ro    en 
start
Facilitati
Loading

Contragaranţia reprezintă un instrument financiar modern, pe deplin consacrat la nivel european, fiind totodată o modalitate prin care Statul susţine accesul la finanţare al IMM, fără transfer efectiv de fonduri de la bugetul public, cu impact major asupra calităţii portofoliilor de credite ale sistemului bancar şi ale garantorilor, unicul mecanism care asigură reducerea costurilor finanţării respectând in totalitate cerinţele acquis-ului  comunitar în domeniul ajutorului de stat.

 

Mecanismul contragarantării, ca susţinător al schemelor de garantare, are efecte benefice atât prin eficientizarea costurilor, cât şi printr-un efect de multiplicare[1] ridicat, asigurând suportul pentru un volum mare de garanţii acordate şi pentru un volum şi mai ridicat de credite accesate. Ca o consecinţă, acest instrument permite o adresabilitate către un număr mult crescut de IMM, pe seama aceloraşi fonduri alocate.

 

De la înființare și până în prezent, acordarea contragaranțiilor de către FRC se efectuează pe baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate în temeiul Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, respectiv Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis şi  Regulamentului CE nr. 1535/2007 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției agricole. 

 

FRC a optat pentru acordarea contragaranțiilor în conformitate cu aceste reglementări pornind de la avantajele pe care le prezintă regulamentele comunitare privind ajutorul de minimis, considerat de normele europene ca fiind cel mai puțin distorsionant pentru concurență și, ca atare, furnizabil în condiții simplificate și flexibile față de alte forme de ajutor, reflectate și de utilizarea lor pe scară largă de către fondurile de garantare și contragarantare din Uniunea Europeană.

 

Plecând de la scopul FRC – de îmbunătăţire a accesului IMM la finanţare, acordarea ajutoarelor de minimis sub formă de contragaranție se realizează prin intermediul convențiilor de contragarantare, încheiate de FRC cu fondurile de garantare. Analiza, acordarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis sub formă de contragaranție se realizează, începând cu 1 iulie 2014, exclusiv de către FRC.

 

Prin organele sale de conducere, Directorat, Consiliul de Supraveghere şi AGA, FRC este preocupat de dezvoltarea, perfecţionarea şi diversificarea mecanismelor şi instrumentelor de contragarantare în conformitate cu prevederile programelor anuale de activitate, elaborate potrivit propriei strategii instituționale. Rezultatele obţinute în fiecare an de activitate au fost si sunt determinate de cadrul economic general, de specificitatea dinamicii economiei româneşti și condițiile de creditare a IMM, fiind concordante cu evoluţia sistemului financiar-bancar şi, în special, cu strategiile de piaţă ale fondurilor de garantare a creditelor cu care FRC are încheiate parteneriate instituționale.[1] La un fond de 1 leu alocat de stat pentru contragarantare, cu un efect de multiplicare de 10 şi o rata de preluare a riscului de 50%, rezultă un volum de 10 lei de garanţii şi un volum al creditelor de 20 lei, implicit un volum şi mai mare de investiţii susţinute sau capital de lucru acordat în sprijinul IMM.