ro    en 
start
Verificarea Criteriilor de Eligibilitate
Loading

“Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate privind expunerea maximă din contragaranții și plafonul de ajutor de minimis ce poate fi acordat unui IMM pe o perioadă de trei ani fiscali, FRC a conceput o aplicație informatică specializată, la care fondurile de garantare au acces pe acest site pe baza de user și parolă, putând totodată tipări informațiile accesate.

 

În ceea ce privește criteriul de eligibilitate privind executarea silită, începând cu 01 iunie 2013, acesta se verifică pe baza certificatului de atestare fiscală emis în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.393/2013, act normativ adoptat ca urmare a repetatelor demersuri ale FRC la Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală.”

La completarea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala de catre organele competente, se va solicita in mod expres detalierea mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punctul de vedere al starii de executare silita – litera “e)” din formularul de cerere :

 

Extras din Anexa 1 a Ordinului nr. 393 din 27 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

 

“(…)SOLICIT:

(…) e) completarea sectiunii D din Certificatul de atestare fiscala "ALTE MENTIUNI" cu precizari referitoare la .................................***)

***) Se fac mentiuni cu privire la starea obligatiilor fiscale, cum ar fi: aflate in executare silita, suspendate la executare silita in conditiile legii etc.”


 

Verificarea Criteriilor de Eligibilitate