ro    en 
start
Verificarea Criteriilor de Eligibilitate
Loading

“Pentru verificarea criteriilor de eligibilitate privind expunerea maximă din contragaranții și plafonul de ajutor de minimis ce poate fi acordat unui IMM pe o perioadă de trei ani fiscali, FRC a conceput o aplicație informatică specializată, la care fondurile de garantare au acces pe acest site pe baza de user și parolă, putând totodată tipări informațiile accesate.

 

Verificarea Criteriilor de Eligibilitate