ro    en 
start
Parteneri - MFP, ME si FPP
Loading
 • Ministerul Finantelor Publice 
  www.mfinante.ro 

  Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul finantelor publice. 

 

 • Ministerul Energiei, Interprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri – Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism 
  www.imm.gov.ro

  Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism se infiinteaza, organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, avand rol de sinteza, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist, mediului de afaceri si turismului, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici. • Fundatia Post - Privatizare (FPP)
  www.postprivatizare.ro

  Fundatia Post Privatizare (FPP) este o institutie administrata in comun de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, constituita ca persoana juridica romana, apolitica si non-profit, avand drept scop sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) cu capital majoritar privat din Romania, in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat.