ro    en 
start
Garantii
Loading

Din anul 2018, FRC acordă garanții în numele și contul statului în baza Normei de garantare elaborată în conformitate cu prevederile OUG nr.50/2018 , aprobată cu modificări prin Legea nr.70/2019 și cu HG nr.741/2018 de aprobare a Normelor de aplicare a OUG menționată.

 

  • Fondul Român de Contragarantare garantează creditele pentru beneficiari persoane fizice in cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE. Garantia reprezinta 80% din valoarea creditului, exceptând dobânzile, comisioanele, spezele și orice alte costuri adiacente programului și care sunt decontate instituțiilor de credit prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză

 

 Ministerul Finanțelor Publice a mandatat  Fondul Român de Contragantare (FRC) să acorde garanții în acest program, în limita unui plafon, incepand din 2018, condițiile și criteriile de eligibilitate ale creditului fiind disponibile în rețeaua bancii partenere, CEC Bank. De la începutul programului (octombrie 2018) si pana la sfarsitul lunii decembrie 2019, FRC ehipa a acordat într-un proces operațional complet informatizat, dezvoltat intern, aproximativ 4500 de garanții în nume și cont stat, în valoare totală de circa 146 milioane lei. Garanțiile acordate au sprijinit acordarea de finanțări/credite în valoare de aproximativ 182 milioane lei.

 

 Din numărul total al garanțiilor acordate, tinerii cu vârsta sub 26 ani reprezintă o pondere de 40%, finanțările accesate de aceștia fiind destinate cursurilor universitare și postuniversitare, programelor de master, MBA și/sau doctorale.

 

 La sfârșitul anului 2019, FRC a utilizat în totalitate plafonul de 122,5 milioane lei acordat de catre CEC Bank pentru anul 2019.

 

  • De asemenea, FRC este abilitat prin lege să acorde garanții în numele și contul statului și în alte programe guvernamentale: gROwth, respectiv O FAMILIE O CASĂ

    Operaționalizarea acestora de catre FRC se va realiza odată cu publicarea nomelor metodologice specifice fiecarui program.