ro    en 
start
Contact - Consiliul de supraveghere
Loading

FRC este administrat in sistem dualist, prin Consiliul de Supraveghere (CS) si Directorat. Presedintele CS este desemnat de catre Adunarea generala a actionarilor (AGA), iar presedintele Directoratului de catre CS.

 

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE


Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 7 membri numiti de catre AGA si are, intre atributiile principale, selectarea si numirea Directoratului, supravegherea activitatii acestuia prin aprobarea schemelor de contragarantare si a clauzelor conventiilor-cadru cu fondurile de garantare, aprobarea strategiei de investire a resurselor, a rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern si control intern, precum si regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii, etc.

Componenta actuala a Consilului de Supraveghere FRC este urmatoarea :

 

  • Presedinte - Cristian Socol - interimar pe perioada de 4 luni, incepand cu data de 16.12.2018
  • Membru - Anca Alexandrescu – interimar pe perioada de 4 luni, incepand cu data de 30.11.2018
  • Membru - Claudia Prisecaru – interimar pe perioada de 4 luni, incepand cu data de 14.10.2018
  • Membru - Alina-Narcisa Intze – interimar pe perioada de 4 luni, incepand cu data de 18.10.2018
  • Membru - Adrian Gadea – interimar pe perioada de 2 luni, incepand cu data de 30.12.2018
  • Membru - Bogdan Puscas – interimar, incepand cu data de 21.03.2016
  • Membru - Iuliana Mihaela Zobuian – interimar, incepand cu data de 21.01.2019