ro    en 
start
Contact - Consiliul de supraveghere
Loading

 

FRC este administrat in sistem dualist, prin Consiliul de Supraveghere (CS) si Directorat. Presedintele CS este desemnat de catre Adunarea generala a actionarilor (AGA), iar presedintele Directoratului de catre CS.

 

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE


Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 7 membri numiti de catre AGA si are, intre atributiile principale, selectarea si/sau numirea Directoratului, supravegherea activitatii acestuia prin aprobarea schemelor de contragarantare si a clauzelor conventiilor-cadru cu fondurile de garantare, aprobarea strategiei de investire a resurselor, a rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern si control intern, precum si regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii, etc.

Componenta actuala a Consilului de Supraveghere FRC este urmatoarea :

 

 

 

 

 

 

 

Directia Guvernanta si Relatii Clienti  - Director Elena Tudor-Barcau
telefon: 0726.135.702; fax: 0371.609.420
e-mail: secretariat@contragarantare.ro