ro    en 
start
Cadrul normativ
Loading

Reglementari specifice

Scheme de contragarantare aplicabile in anul 2018

acrobat Schema de contragarantare 2018 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mari  - 21.05.2018

acrobat Schema de contragarantare 2018 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mici  - 21.05.2018

acrobat Schema de contragarantare - Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 01.01.2018

 

Scheme de contragarantare aplicabile in anul 2017 

acrobat Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mari  - 01.01.2017

acrobat Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mici  - 01.01.2017

acrobat Schema de contragarantare 2017 Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 01.01.2017


Schema de contragarantare 2015 - 2016 
Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mari  - 07.05.2015
acrobat Schema de contragarantare - 2015-2016 - contragarantii de valori mari ed.1. rev.3

 

Schema de contragarantare 2015 - 2016 
Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mici  - 07.05.2015
acrobat Schema de contragarantare - 2015-2016 - contragarantii de valori mici ed.1. rev.0


Schema de contragarantare 2014 - 2016 
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 07.05.2015
acrobat Schema de contragarantare - 2014-2016 - ajutor de minimis din sectorul agricol ed.1. rev.2


Schema de contragarantare 2014 - 2016
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finantare - 01.07.2014
acrobat Schema de contragarantare - ajutor de minimis ed.1 rev.2


Schema de contragarantare  2014 - 2016 
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 01.07.2014
acrobat
 Schema de contragarantare - ajutor de minimis din sectorul agricol ed.1. rev.1


***


Norma nr. 1/2012
privind stimularea accesului la finantare a IMM
acrobat Norma 1.2012 ed. 1 rev.4

 

Norma nr. 2/2012
privind stimularea accesului la finantare a IMM-urilor nou infiintate (start-up)
acrobat Norma 2.2012 ed. 1. rev.4

 

Norma nr. 3/2011
privind contragarantarea garantiilor aferente finantarilor contractate de  intreprinderile mici si mijlocii active in productia primara de produse agricole
acrobat Norma 3.2011 decizie CS 58 din 26.11.2013

 

acrobat  Regulament de functionare a comitetului de nominalizare

 

acrobat  OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 

 

acrobat Ordinul 489 / 02.04.2015 pentru aprobarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC 

 

acrobat Ordinul 2199 din 2011 privind conditiile de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

acrobat Ordinul 528 /2013 pentru modificarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

acrobatOrdinul 25 /24.05.2013 pentru aprobarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

acrobat  Ordinul 105 /19.08.2013 pentru modificarea termenului de plata a contragarantiilor de catre FRC 

 

acrobat Legea 346 din 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii


acrobat Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

 

acrobat Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

acrobat Regulamentul (CE) Nr 1998/2006 al Comisiei din 15 dec 2006 privind aplicarea art 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis

acrobat Regulamentul (CE) Nr 1535/2007 al Comisiei din 20 dec 2007 privind aplicarea art 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole


acrobat Carta Auditului Intern