ro    en 
start
Cine suntem? - Rolul IMM
Loading

Preocuparea continua privind dezvoltarea sectorului IMM, atat la nivel mondial, cat si la nivel european si national, reflecta cunoasterea rolului acestuia in structura economica a unei tari, a contributiei lui in asigurarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate, in fapt cel mai activ sector al unei economii moderne, un factor de progres tehnologic si inovare cu efecte pozitive generate in economie, cum sunt:

  • generarea de schimbari structurale in redefinirea politicilor economice, inclusiv in contextul actual, cand sectorul IMM este cel mai afectat de criza economico-financiara, dar care insa, poate contribui substantial la revirimentul ei prin mobilitate si capacitate mai rapide,

  • crearea de noi locuri de munca, reprezentand cea mai eficienta modalitate de combatere a somajului,

  • imbunatatirea mediului concurential, cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, stimularea inovarii, transferului tehnologic si optimizarea resurselor,

  • stimularea dezvoltarii regionale si rurale pentru reducerea decalajelor si disparitatilor economice regionale prin valorificarea resurselor locale,

  • cresterea investitiilor autohtone si straine prin oferirea de servicii conexe de calitate necesare dezvoltarii acestora,

  • dezvoltarea componentelor infrastructurii de afaceri, IMM actionand ca furnizori specializati de produse si servicii pentru intreprinderile mari,

  • adaptabilitatea ofertei la cerintele clientilor, IMM dovedind un grad ridicat de flexibilitate, capacitate de inovare, reacție imediata la schimbarile mediului economic.