ro    en 
start
Mecanismul Contragarantarii
Loading

Principiile acordarii de contragarantii

  • Tratament nediscriminatoriu al intreprinderilor mici si mijlocii in calitate de beneficiari ai contragarantiilor;

  • Transparenta in ceea ce priveste conditiile de acordare a contragarantiilor;

  • Eficienta in utilizarea fondurilor banesti, prin urmărirea creșterii calității portofoliului FRC, în condițiile sprijinirii unui număr semnificativ de IMM;

  • Dispersia riscului, prin utilizarea tehnicilor de reducere a riscurilor de contragarantare aferente expunerilor detinute de FRC;

  • Sprijinirea prioritara a absorbtiei fondurilor europene, antreprenoriatului si sectoarelor economice generatoare de dezvoltare economica si locuri de munca;

  • Interventie ulterioara a FRC, prin plata către fondul de garantare a unei părți din valoarea garanției achitate de acesta băncii;

  • Repartizare proportionala a sumelor recuperate si a cheltuielilor de recuperare intre FRC si fondul de garantare
  • Adaptarea permanentă a instrumentelor de contragarantare la necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii.


Produs

FRC contragaranteaza pâna la 80% garantiile aferente creditelor, scrisorilor de garantie bancara si a altor instrumente destinate finantarii investitiilor, finantarii ciclului de exploatare, cofinantarii proiectelor finantate din fonduri structurale, finantarii proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru mediu si ale tinerilor antreprenori.

 

In acest sens, FRC are incheiate conventii de contragarantare cu FNGCIMM, Fondul Local de Garantare Craiova si Fondul Local de Garantare Sfantu Gheorghe.