ro    en 
start
Mecanismul Contragarantarii
Loading

Principiile acordarii de contragarantii

  • Tratament nediscriminatoriu al intreprinderilor mici si mijlocii in calitate de beneficiari ai contragarantiilor;

  • Transparenta in ceea ce priveste conditiile de acordare a contragarantiilor;

  • Eficienta in utilizarea fondurilor banesti, prin urmărirea creșterii calității portofoliului FRC, în condițiile sprijinirii unui număr semnificativ de IMM;

  • Dispersia riscului, prin utilizarea tehnicilor de reducere a riscurilor de contragarantare aferente expunerilor detinute de FRC;

  • Sprijinirea prioritara a absorbtiei fondurilor europene, antreprenoriatului si sectoarelor economice generatoare de dezvoltare economica si locuri de munca;

  • Interventie ulterioara a FRC, prin plata către fondul de garantare a unei părți din valoarea garanției achitate de acesta băncii;

  • Repartizare proportionala a sumelor recuperate si a cheltuielilor de recuperare intre FRC si fondul de garantare
  • Adaptarea permanentă a instrumentelor de contragarantare la necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii.


Produs

FRC contragaranteaza pâna la 80% garantiile aferente creditelor, scrisorilor de garantie bancara si a altor instrumente destinate finantarii investitiilor, finantarii ciclului de exploatare, cofinantarii proiectelor finantate din fonduri structurale, finantarii proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru mediu si ale tinerilor antreprenori. Prima de contragarantare este de 0,8% pe an și este inclusă în comisionul perceput de fondurile de garantare. 

 

In acest sens, FRC are incheiate conventii de contragarantare cu FNGCIMM, Fondul Local de Garantare Craiova si Fondul Local de Garantare Sfantu Gheorghe.