ro    en 
start
Anunturi
Loading

23.06.2017 Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru ocuparea unui post de Consilier Resurse Umane in cadrul Compartimentului Organizare si Resurse Umane, Consilier Juridic in cadrul Compartimentului Conformitate - Directia Managementul Riscurilor, Consilier in Gestiune Economica in cadrul Serviciului Contabilitate - Directia Economica


23.06.2017 Bibliografia aferenta concursului pentru ocuparea unuia din posturile de Consilier Resurse Umane in cadrul Compartimentului Organizare si Resurse Umane, Consilier Juridic in cadrul Compartimentului Conformitate - Directia Managementul Riscurilor, Consilier in Gestiune Economica in cadrul Serviciului Contabilitate - Directia Economica04.02.2016: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si evaluare a canditatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare  - sesiunea ianuarie 2016 - februarie 2016 -( PDF )

 


 

18.01.2016: Anunț privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere  al Fondului Român de Contragarantare S.A.  – sesiunea ianuarie 2016 - februarie 2016 –

 

 

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  ianuarie-februarie 2016 –  ( PDF )

 


 

Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC ) 

 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC ) 

 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC ) 

 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )05.01.2016: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii  de selectie si evaluare a canditatilor  pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare ( PDF )


08.12.2015: Anunț privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere  al Fondului Român de Contragarantare S.A.  – sesiunea decembrie 2015 - ianuarie 2016 –

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  decembrie-ianuarie 2016 –  ( PDF )


Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )03.12.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si evaluare a canditatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare ( PDF )


Anunț  privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. – sesiunea noiembrie-decembrie 2015 –

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  noiembrie-decembrie 2015 –  ( PDF )

 

Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )


11.11.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 09.11.2015, in vederea ocuparii pe o perioada determinata de 6 luni a unui post de expert achizitii in cadrul Compartimentului Logistica


03.11.2015: Anunt referitor la candidatii declarati admisi pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post de Expert Achizitii - Compartimentul Logistica din 09.11.2015


26.10.2015: Bibliografia minima obligatorie pentru organizarea concursului de expert achizitii in cadrul Compartimentului Logistica


26.10.2015: Anunt referitor la organizarea unui concurs in vederea ocuparii unui post expert achizitii - Compartiment Logistica pe o perioada determinata - 6 luni


11.09.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 10.09.2015, in vederea ocuparii unui post vacant de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic - Directia Juridica

 

04.09.2015: Anunt referitor la candidati declarati admisi pentru a participa la  concursul pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic din data de 10.09.2015 - ora 11.30


03.09.2015: Anunt referitor la modificarea datei de organizare a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic


27.08.2015: Anunt privind organizarea unui concurs in vederea ocuparii unui post de Consilier Juridic - Serviciul Juridic - Directia Juridica


20.08.2015: Anunt referitor la finalizarea procedurii de selecție și recrutare a membrilor Directoratului Fondului Român de Contragarantare ( PDF )

  

05.08.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si recrutare a membrilor Directoratului Fondului Roman de Contragarantare (PDF)

 

08.07.2015: Anunt privind procedura de selecție și recrutare a membrilor Directoratului Fondului Român de Contragarantare  – sesiunea iulie – august 2015 

 

Având în vedere că la data de 31 august 2015 expiră mandatul actualilor membri ai Directoratului FRC, Consiliul de Supraveghere al FRC anunță selecția noilor membri ai Directoratului pentru un mandat de 4 ani, 3 persoane fizice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 din OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și art. 8 din OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile și condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească membrii Directoratului FRC sunt cele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 23/2009, aprobată prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale FRC.

Pot depune candidatura persoane fizice române și străine care îndeplinesc condițiile stipulate de prevederile legale în vigoare și prezenta procedură de selecție și recrutare.

 

Procedura de selecție și recrutare a membrilor Directoratului FRC – sesiunea iulie – august 2015 –  ( PDF )

Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( WORD )

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( WORD )

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( WORD )

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( WORD )


*


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la interviu


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concurs


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 22.05.2015, in vederea ocuparii unui post vacant de consilier financiar


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale optinule la proba scrisa pentru ocuparea postului de Consilier Financiar - Compartiment Monitorizare

 

20.05.2015: Proces verbal in vederea participarii la concursul din 22.05.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de Consilier Financiar - Compartimentul Monitorizare 


14.05.2015: Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării unui post de Consilier financiar – Compartimentul metodologie si monitorizare.


14.05.2015:  Bibliografie pentru postul de consilier financiar - Compartimentul metodologie si monitorizare


13.02.2015: Anunț referitor la finalizarea procedurii de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare


În urma procedurii de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare – sesiunea 22 ianuarie 2015 – Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA a numit-o pe doamna Carmen Radu în calitatea de membru al Directoratului desemnând-o, totodată, președinte al acestuia.

  

23.01.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Roman de Contragarantare

 

09.01.2015: Anunt amanare concurs pentru postul de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic - Directia Juridica


23.12.2014: Bibliografie pentru postul de consilier juridic - Servicul Juridic - Directia Juridica


23.12.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post de consilier juridic - Servicul Juridic - Directia Juridica


23.12.2014: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 19.12.2014 in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar –Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Directia Contragarantare


 

19.12.2014: Anunț privind procedura de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare *)

 

Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare anunță selecția unui membru al Directoratului în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Fondul Român de Contragarantare a fost înființat prin OUG 23/2009 aprobată prin Legea nr. 312/2009 având ca obiect unic de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare legal înființate, persoane juridice române, pentru credite și alte instrumente de finanțare contractate de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
Atribuțiile și condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească membrii Directoratului Fondului Român de Contragarantare sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, OUG 23/2009, Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale FRC.
Pot depune candidatura persoane fizice române și străine care îndeplinesc prevederile legale în vigoare și ale prezentei proceduri de selecție și recrutare.

*) Se are în vedere perioada de mandat rămasă a Directoratului, până la data de 31.08.2015.


Procedura de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare

 

Declarație privind lipsa antecedentelor penale - Formularul 1 - (descarca versiune editabila)

 

Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese/incompatibilități - Formularul 2 - (descarca versiune editabila)

 

Declarație - Formularul 3 - (descarca versiune editabila)

 

Fisa specificatiilor de referinta - Formularul 4  - (descarca versiune editabila)17.12.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 19.12.2014 pentru organizarea unui concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de consilier financiar–Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Direcția Contragarantare.


10.12.2014: Bibliografia pentru posturile de consilier financiar si inspector in gestiune economica


10.12.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar –Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Directia Contragarantare.


16.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul comcursului sustinut de catre candidatul inscris la concursul pentru ocuparea postului de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


11.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul probei scrise sustinute de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea celor doua posturi de Consilier Financiar in cadrul Serviciului Plati - Directia Contragarantare


10.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul probei scrise sustinute de catre candidatul inscris la examenul pentru ocuparea postului de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


27.06.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc/nu indeplinescu conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 09.07.2014 pentru ocuparea unui post de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


26.06.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc/nu indeplinescu conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 08.07.2014 pentru ocuparea a doua posturi de Consilier Financiar - Serviciul Plati


10.06.2014: Bibliografia pentru posturile de consilier financiar - Serviciul Plati - Directia Contragarantare


10.06.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar - Serviciul Plati - Directia Contragarantare


06.06.2014: Bibliografia pentru postul de Expert in management - Compartimentul Management Strategic

 

06.06.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de Expert in management - Compartimentul Management Strategic


10.04.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Trezorerie

-->


10.04.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Risc

 

25.03.2014: Lista candidatilor inscrisi care indeplinesc conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 08.04.2014 pentru ocuparea unui post de sef serviciu - Serviciul Trezorerie

-->

 

 

21.03.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de consilier financiar - Serviciul Analiza - Directia Contragarantare

 

14.03.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de sef serviciu - Serviciul Risc

 

17.03.2014: Bibliografia pentru postul de sef serviciu in cadrul Serviciului Risc

 

14.03.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de sef serviciu - Serviciul Trezorerie

 

17.03.2014: Bibliografia pentru postul de sef serviciu in cadrul Serviciului Trezorerie