ro    en 
start
Cine suntem? - Statut
Loading

FRC este o instituție financiară specializată, persoană juridică de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu:

  • prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificări și completări, aprobată prin Legea nr.312/2009;
  • dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental “INVESTEȘTE ÎN TINE”.
  • dispozițiile art. 17 din OUG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Durata de funcționare a FRC este nelimitată, începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

FRC are ca obiect principal de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele și alte instrumente de finanțare obținute de întreprinderile mici si mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare, autorizate potrivit legii, COD CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

Fondul poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului principal  de activitate.

Fondul are ca obiect secundar de activitate emiterea de garanţii în numele și contul statului, în baza mandatului acordat, în cadrul programelor guvernamentale, realizând operațiunile de analiză şi acordare a garanţiilor -  COD CAEN 6619 (activități auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase -  numai în măsura în care aceste activități sunt legate de activitățile de garantare);

 

Fondul este administrat în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere, alcătuit din 7 membri, şi un Directorat, alcătuit din 3 membri.