ro    en 
start
Cine suntem? - Statut
Loading

FRC este institutie financiara specializata, persoana juridica de drept privat, organizata ca societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu:

  • prevederile OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata prin Legea nr. 312/2009; 

  • dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  • dispozitiile Legii nr. 71/2013 pentru aprobarea OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  • clauzele actului constitutiv; 

  • hotararile adunarii generale a actionarilor si normele interne ale Fondului;

  • celelalte reglementari legale in vigoare aplicabile.

Durata de functionare a FRC este nelimitata, incepand cu data inregistrarii in Registrul Comertului. 

FRC are ca unic obiect de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii, clasa CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului unic de activitate.