ro    en 
start
Cine suntem? - Bilant
Loading

FRC - Raportare contabila, semestrul I - 2020

 

FRC - Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 / Raportul auditorului idependent


FRC - Raportare contabila, semestrul I - 2019


FRC - Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 / Raportul auditorului idependent


FRC - Bugetul pentru investitii 2017 - 2019


FRC - Raportare contabila, semestrul I - 2018


FRC - Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 / Raportul auditorului idependent


FRC - Raportare contabila, sementrul I - 2017


FRC - Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016


FRC - Raportare contabila, semestrul I - 2016ACTIVITATEA FRC ÎN 2015


Pe parcursul anului 2015, Fondul a asigurat gestionarea portofoliului de angajamente de contragarantare, analiza cererilor de plata si efectuarea platilor conforme, identificarea de noi produse si mecanisme de contragarantare, negocierea si semnarea de noi conventii de contragarantare si acte aditionale la cele existente, pentru asigurarea derularii acestui instrument de protectie financiara a fondurilor de garantare si de facilitare a accesului la finantare pentru IMM-uri. Totodata, Fondul a elaborat si implementat Strategia de investire a resurselor financiare pentru asigurarea plasarii disponibilitatilor in conditii de randament maxim si risc minim.

 

acrobat FRC – Situatii financiare 2015/ Raportul auditorului/ Raportul administratorului


Activitatea FRC din ani anteriori.