ro    en 
start
ACTIVITATEA FRC DIN ANII ANTERIORI
Loading

ACTIVITATEA FRC ÎN 2014


Activitatea desfăşurată de Fondul Român de Contragarantare (FRC) în anul 2014 a urmărit realizarea obiectivelor și măsurilor prevăzute în Programul de activitate pe anul 2014, elaborat pe baza Strategiei FRC pentru anii 2011-2013, cu proiecţii până în anul 2015, inclusiv în ceea ce priveşte demararea acţiunilor necesare privind dezvoltarea mecanismului de acordare a contragaranţiilor în contextul noii viziuni privind perfecţionarea activităţii FRC adoptate prin aprobarea C.S. din luna iulie 2013.

 

 Rezultatele obţinute au fost determinate de cadrul economic general, de specificitatea dinamicii economiei româneşti și condițiile de creditare a IMM și sunt concordante cu evoluţia sistemului financiar-bancar şi, în special, cu strategiile de piaţă ale fondurilor de garantare a creditelor cu care FRC are parteneriate.

 

Principalii indicatori sintetici ai activităţii de acordare de contragaranţii înregistrați pe anul 2014, comparativ cu aceeași perioadă din 2013, se prezintă astfel:                                  

 


  

acrobat Activitatea FRC în anul 2014

ANUL 2013 ÎN CIFRE


Activitatea operațională a Fondului Român de Contragarantare (FRC) evidențiază faptul că în perioada parcursă de la înfiinţare şi până la finele anului 2013, respectiv în circa 4 ani de activitate, instituția a reușit să se structureze, să se consolideze şi să se afirme vizibil și pregnant în sistemul instituţiilor financiare specializate din România.


Astfel, până la finele anului 2013, numărul total al contragaranțiilor acordate a fost  de 20.679, cu o valoare totală în echivalent lei de 3,625 mld. Dintre acestea, în anul 2013 au fost acordate 3.689 contragaranţii, cu o valoare totală în echivalent lei de 747 mil., adică 21% din valoarea totală acordată.

 

În îndeplinirea misiunii declarate – aceea de a contribui la atenuarea dificultăţilor cu care se confruntă sectorul IMM în accesarea de finanţări, prin activitatea de contragarantare desfăşurată până în prezent[1]FRC a reuşit să-şi aducă contribuția prin mecanismul agregat realizat împreună cu fondurile de garantare, la susţinerea unui număr total de 10.950 de IMM-uri[2],  care însumează  un număr de cca. 190.000 locuri de muncă, nou create sau menținute.


Prin mecanismul de contragarantare instrumentat, FRC a confirmat și în anul 2013, rolul important de element de contrabalansare anti-ciclică a politicii finanțatorilor din perioadele de criză, contribuind la creşterea accesului la finanțare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, categorii de IMM, care, de regulă, sunt cele mai afectate de barierele existente în procesul de finanţare.


acrobat Activitatea FRC în anul 2013


 


[1] Până în luna martie 2014.

[2] Ţinând cont de faptul că un număr însemnat de IMM au beneficiat anual de contragaranţii urmare reînnoirii/prelungirii finanţărilor garantate și contragarantate.

 

 OBIECTIV 2012

Acordarea a cel putin 4.500 contragaranții* in valoare de 275 mil. EUR, care vor sustine, in termeni agregati, un volum de credite in valoare de 830 mil. EUR si vor asigura  mentinerea si dezvoltarea a cel putin 75.000 locuri de munca.

 

acrobat Rezultate inregistrate de FRC la finalul anului 2011

 


Bilant 2010-2012

 

*Numarul de contragarantii vizat pentru anul 2012 reprezinta o rectificare a cifrei estimata iniţial si care a tinut cont de evolutiile din piata relevate atat de datele statistice comunicate de Banca Nationala a Romaniei, cat si de situaţia acordărilor de contragarantii in primele patru luni ale anului 2012.

 

Bilant de activitate 2012

  1. Ajutorul de minimis acordat in T IV/2012
  2. Contragarantii acordate in T IV/2012
  3. Distributia numarului de contragarantii acordate in T IV/2012
  4. Microintreprinderile si intreprinderile mici - principalele beneficiare de contragarantii in T IV/2012
  5. Microfinantarea in T IV/2012
  6. Sustinerea proiectelor cu cofinantare europeana in T IV/2012
  7. Principalii indicatori sintetici ai activitatii de acordare de contragarantii inregistrati pe anul 2012, comparativ cu anul 2011
  8. Structura portofoliului la 31.12.2012
  9. Structura pe finantatori a portofoliului FRC la 31.12.2012