ro    en 
start
CONTRAGARANTARE – Istoric Reglementari specifice
Loading

Scheme de contragarantare aplicabile in anul 2017 

 Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mari  - 01.01.2017

 Schema de contragarantare 2017 Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mici  - 01.01.2017

 Schema de contragarantare 2017 Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 01.01.2017

Schema de contragarantare 2015 - 2016 
Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mari  - 07.05.2015
 Schema de contragarantare - 2015-2016 - contragarantii de valori mari ed.1. rev.3

Schema de contragarantare 2015 - 2016 
Destinata sprijinirii accesului la finantare al IMM - contragarantii de valori mici  - 07.05.2015
 Schema de contragarantare - 2015-2016 - contragarantii de valori mici ed.1. rev.0

 

Schema de contragarantare 2014 - 2016 
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 07.05.2015
 Schema de contragarantare - 2014-2016 - ajutor de minimis din sectorul agricol ed.1. rev.2

 

Schema de contragarantare 2014 - 2016
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finantare - 01.07.2014
 Schema de contragarantare - ajutor de minimis ed.1 rev.2

 

Schema de contragarantare  2014 - 2016 
Ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului la finantare a IMM din sectorul agricol - 01.07.2014
 Schema de contragarantare - ajutor de minimis din sectorul agricol ed.1. rev.1

 

***

 

Norma nr. 1/2012
privind stimularea accesului la finantare a IMM
 Norma 1.2012 ed. 1 rev.4

 

Norma nr. 2/2012
privind stimularea accesului la finantare a IMM-urilor nou infiintate (start-up)
 Norma 2.2012 ed. 1. rev.4

 

Norma nr. 3/2011
privind contragarantarea garantiilor aferente finantarilor contractate de  intreprinderile mici si mijlocii active in productia primara de produse agricole
 Norma 3.2011 decizie CS 58 din 26.11.2013

 

  Regulament de functionare a comitetului de nominalizare

 

  OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 

 

 Ordinul 489 / 02.04.2015 pentru aprobarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC 

 

 Ordinul 2199 din 2011 privind conditiile de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

 Ordinul 528 /2013 pentru modificarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

Ordinul 25 /24.05.2013 pentru aprobarea conditiilor de acordare a contragarantiilor de catre FRC

 

  Ordinul 105 /19.08.2013 pentru modificarea termenului de plata a contragarantiilor de catre FRC 

 

 Legea 346 din 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

 

 Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

 Regulamentul (CE) Nr 1998/2006 al Comisiei din 15 dec 2006 privind aplicarea art 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis

 Regulamentul (CE) Nr 1535/2007 al Comisiei din 20 dec 2007 privind aplicarea art 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole

 

 Carta Auditului Intern