ro    en 
start
Evenimente
Loading

Garantarea şi contragarantarea creditelor după Basel III – mecanisme de stimulare a economiei reale

25 iunie 2013


 

 

FRC a participat la evenimentul “Garantarea şi contragarantarea creditelor după Basel III – mecanisme de stimulare a economiei reale”, care a beneficiat de sprijinul Băncii Naţionale a României şi al Asociaţiei Române a Băncilor, manifestare care a avut scopul de a conştientiza, pe de o parte, rolul garanţiilor şi contragaranţiilor suverane, pentru stimularea creditării şi apropierii părţilor implicate – finanțatori şi IMM şi prin aceasta identificarea soluţiilor pentru creditarea în noile condiţii de adecvare a capitalului impuse de reglementatori, nevoia acută de înlocuire a garanțiilor clasice, necesitatea reducerii ratei NPL, creşterea apetitului pentru finanţare al IMM, ca preocupări strategice ale FRC şi, pe de altă parte, în scopul creșterii imaginii, credibilității şi a poziţionării FRC în cadrul arhitecturii sistemului financiar-bancar din România şi pentru conştientizarea de către mediul bancar şi de afaceri reprezentat de IMM, asupra facilităţilor şi avantajelor oferite de FRC în procesul accesului la finanţare.

În cadrul evenimentului, Preşedintele Directoratului FRC, domnul Ioan Hidegcuti a declarat că „Funcția garantării şi mai ales a contragarantării creşte exponenţial după Basel III; sper ca modalitatea finală de aplicare a acordului, din perspectiva abordata pentru IMM-uri, care sunt considerate cele mai vulnerabile şi pentru care sunt propuneri de provizionare de aproape 100%, să ţină cont de realitățile economice şi mai ales de necesităţile de relansare a creditării. În condiţiile actualelor propuneri, chiar şi dacă s-ar mai nuanţa unele considerente, doar patru bănci din România ar mai putea fi în măsură sa dea credite IMM-urilor, ceea ce ar fi un dezastru şi pentru bănci, dar şi pentru piaţă – în consecinţă, necesarul de colateral pentru IMM-uri, din perspectiva caracterului de lichiditate pe care-l asigură contragarantarea, va deveni «perla» cea mai căutată în perioada imediat următoare”.<< Inapoi la Evenimente