ro    en 
start
Anunturi - 2014
Loading

23.12.2014: Bibliografie pentru postul de consilier juridic - Servicul Juridic - Directia Juridica


23.12.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post de consilier juridic - Servicul Juridic - Directia Juridica


23.12.2014: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 19.12.2014 in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar –Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Directia Contragarantare


 

19.12.2014: Anunț privind procedura de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare *)

 

Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare anunță selecția unui membru al Directoratului în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Fondul Român de Contragarantare a fost înființat prin OUG 23/2009 aprobată prin Legea nr. 312/2009 având ca obiect unic de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare legal înființate, persoane juridice române, pentru credite și alte instrumente de finanțare contractate de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
Atribuțiile și condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească membrii Directoratului Fondului Român de Contragarantare sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, OUG 23/2009, Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale FRC.
Pot depune candidatura persoane fizice române și străine care îndeplinesc prevederile legale în vigoare și ale prezentei proceduri de selecție și recrutare.

*) Se are în vedere perioada de mandat rămasă a Directoratului, până la data de 31.08.2015.


Procedura de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare

 

Declarație privind lipsa antecedentelor penale - Formularul 1 - (descarca versiune editabila)

 

Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese/incompatibilități - Formularul 2 - (descarca versiune editabila)

 

Declarație - Formularul 3 - (descarca versiune editabila)

 

Fisa specificatiilor de referinta - Formularul 4  - (descarca versiune editabila)17.12.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 19.12.2014 pentru organizarea unui concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de consilier financiar–Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Direcția Contragarantare.


10.12.2014: Bibliografia pentru posturile de consilier financiar si inspector in gestiune economica


10.12.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar –Serviciul Plati-Directia Contragarantare si a doua posturi vacante de inspector in gestiune economica, respectiv de consilier financiar-Serviciul Analiza- Directia Contragarantare.


16.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul comcursului sustinut de catre candidatul inscris la concursul pentru ocuparea postului de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


11.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul probei scrise sustinute de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea celor doua posturi de Consilier Financiar in cadrul Serviciului Plati - Directia Contragarantare


10.07.2014: Anunt cu privire la rezultatul probei scrise sustinute de catre candidatul inscris la examenul pentru ocuparea postului de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


27.06.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc/nu indeplinescu conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 09.07.2014 pentru ocuparea unui post de Expert in Management - Compartimentul Management Strategic


26.06.2014: Lista candidatilor inscrisi care, in urma verificarii dosarelor depuse, indeplinesc/nu indeplinescu conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 08.07.2014 pentru ocuparea a doua posturi de Consilier Financiar - Serviciul Plati


10.06.2014: Bibliografia pentru posturile de consilier financiar - Serviciul Plati - Directia Contragarantare


10.06.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii a doua posturi vacante de consilier financiar - Serviciul Plati - Directia Contragarantare


06.06.2014: Bibliografia pentru postul de Expert in management - Compartimentul Management Strategic

 

06.06.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de Expert in management - Compartimentul Management Strategic


10.04.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Trezorerie

-->


10.04.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Risc

 

25.03.2014: Lista candidatilor inscrisi care indeplinesc conditiile minime obligatorii de participare la concursul organizat in data de 08.04.2014 pentru ocuparea unui post de sef serviciu - Serviciul Trezorerie

-->

 

 

21.03.2014: Anunt cu privire la rezultatul final al concursului sustinut de catre candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea postului de consilier financiar - Serviciul Analiza - Directia Contragarantare

 

14.03.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de sef serviciu - Serviciul Risc

 

17.03.2014: Bibliografia pentru postul de sef serviciu in cadrul Serviciului Risc

 

14.03.2014: Anunt organizare concurs  in vederea ocuparii unui post vacant de sef serviciu - Serviciul Trezorerie

 

17.03.2014: Bibliografia pentru postul de sef serviciu in cadrul Serviciului Trezorerie