ro    en 
start
Anunturi - 2015
Loading

08.12.2015: Anunț privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere  al Fondului Român de Contragarantare S.A.  – sesiunea decembrie 2015 - ianuarie 2016 –

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  decembrie-ianuarie 2016 –  ( PDF )


Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )03.12.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si evaluare a canditatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare ( PDF )


Anunț  privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare S.A. – sesiunea noiembrie-decembrie 2015 –

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  noiembrie-decembrie 2015 –  ( PDF )

 

Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC )

 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )


11.11.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 09.11.2015, in vederea ocuparii pe o perioada determinata de 6 luni a unui post de expert achizitii in cadrul Compartimentului Logistica


03.11.2015: Anunt referitor la candidatii declarati admisi pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post de Expert Achizitii - Compartimentul Logistica din 09.11.2015


26.10.2015: Bibliografia minima obligatorie pentru organizarea concursului de expert achizitii in cadrul Compartimentului Logistica


26.10.2015: Anunt referitor la organizarea unui concurs in vederea ocuparii unui post expert achizitii - Compartiment Logistica pe o perioada determinata - 6 luni


11.09.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 10.09.2015, in vederea ocuparii unui post vacant de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic - Directia Juridica

 

04.09.2015: Anunt referitor la candidati declarati admisi pentru a participa la  concursul pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic din data de 10.09.2015 - ora 11.30


03.09.2015: Anunt referitor la modificarea datei de organizare a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic


27.08.2015: Anunt privind organizarea unui concurs in vederea ocuparii unui post de Consilier Juridic - Serviciul Juridic - Directia Juridica


20.08.2015: Anunt referitor la finalizarea procedurii de selecție și recrutare a membrilor Directoratului Fondului Român de Contragarantare ( PDF )

  

05.08.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si recrutare a membrilor Directoratului Fondului Roman de Contragarantare (PDF)

 

08.07.2015: Anunt privind procedura de selecție și recrutare a membrilor Directoratului Fondului Român de Contragarantare  – sesiunea iulie – august 2015 

 

Având în vedere că la data de 31 august 2015 expiră mandatul actualilor membri ai Directoratului FRC, Consiliul de Supraveghere al FRC anunță selecția noilor membri ai Directoratului pentru un mandat de 4 ani, 3 persoane fizice, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 din OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare și art. 8 din OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile și condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească membrii Directoratului FRC sunt cele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 23/2009, aprobată prin Legea nr. 312/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale FRC.

Pot depune candidatura persoane fizice române și străine care îndeplinesc condițiile stipulate de prevederile legale în vigoare și prezenta procedură de selecție și recrutare.

 

Procedura de selecție și recrutare a membrilor Directoratului FRC – sesiunea iulie – august 2015 –  ( PDF )

Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( WORD )

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( WORD )

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( WORD )

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( WORD )


*


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la interviu


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concurs


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale obtinute la concursul din data de 22.05.2015, in vederea ocuparii unui post vacant de consilier financiar


22.05.2015: Centralizator nominal privind punctajele finale optinule la proba scrisa pentru ocuparea postului de Consilier Financiar - Compartiment Monitorizare

 

20.05.2015: Proces verbal in vederea participarii la concursul din 22.05.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de Consilier Financiar - Compartimentul Monitorizare 


14.05.2015: Anunț privind organizarea unui concurs în vederea ocupării unui post de Consilier financiar – Compartimentul metodologie si monitorizare.


14.05.2015:  Bibliografie pentru postul de consilier financiar - Compartimentul metodologie si monitorizare


13.02.2015: Anunț referitor la finalizarea procedurii de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare


În urma procedurii de selecție și recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Român de Contragarantare – sesiunea 22 ianuarie 2015 – Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare SA a numit-o pe doamna Carmen Radu în calitatea de membru al Directoratului desemnând-o, totodată, președinte al acestuia.

  

23.01.2015: Anunt referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si recrutare a unui membru al Directoratului Fondului Roman de Contragarantare

 

09.01.2015: Anunt amanare concurs pentru postul de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic - Directia Juridica